Informacja o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych przez: Agricola Hydraulika Siłowa Sp. z o. o. Sp. k. ul. 1 Maja 40A 87-840 Lubień Kujawski NIP 888-313-84-50

Od dnia 25 maja 2018 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), których celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE, jako administrator Państwa danych osobowych jesteśmy odpowiedzialni za ich wykorzystanie zgodne z w/w przepisami.

W związku z powyższym informujemy:

1. Cel i podstawa wykorzystania danych osobowych Klientów: Agricola Hydraulika Siłowa Sp. z o. o. Sp. k. ul. 1 Maja 40A 87-840 Lubień Kujawski NIP 888-313-84-50: dane pozyskiwane są w związku ze zdobywaniem, obsługą i realizacją zamówień.
2. Dane osobowe będą wykorzystywane i przechowywane przez Agricola Hydraulika Siłowa Sp. z o. o. Sp. k. ul. 1 Maja 40A 87-840 Lubień Kujawski NIP 888-313-84-50 przez czas niezbędny do realizacji celów, przez okres trwania umowy/współpracy z kontrahentem, przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane.

3. Przekazywanie danych: Agricola Hydraulika Siłowa Sp. z o. o. Sp. k. ul. 1 Maja 40A 87-840 Lubień Kujawski NIP 888-313-84-50 w ramach prowadzonej działalności przekazuje dane osobowe upoważnionym pracownikom oraz świadczącym usługi kurierskie i pocztowe – wyłącznie w celu obsługi zamówień; Agricola Hydraulika Siłowa Sp. z o. o. Sp. k. ul. 1 Maja 40A 87-840 Lubień Kujawski NIP 888-313-84-50 w ramach prowadzonej działalności nie udostępnia ,ani nie przekazuje danych osobowych państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym;

4. Prawo dostępu do danych: przepisy Rozporządzenia uprawniają Państwa do żądania od: Agricola Hydraulika Siłowa Sp. z o. o. Sp. k. ul. 1 Maja 40A 87-840 Lubień Kujawski NIP 888-313-84-50, informacji o przetwarzanych danych, wydania kopii przetwarzanych danych, sprostowania nieprawidłowych danych, uzupełnienia niekompletnych danych, ograniczenie przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości, niezwłocznego usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych oraz przeniesienia do innego administratora;

5. Profilowanie danych: dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

6. Prawo do wniesienia skargi: jeżeli uznają Państwo, że dokonywane przez Agricola Hydraulika Siłowa Sp. z o. o. Sp. k. ul. 1 Maja 40A 87-840 Lubień Kujawski NIP 888-313-84-50 przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Przekazywanie danych osobowych Agricola Hydraulika Siłowa Sp. z o. o. Sp. k. ul. 1 Maja 40A 87-840 Lubień Kujawski NIP 888-313-84-50 jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 1.

Z poważaniem:
Administrator danych osobowych,
Agricola Hydraulika Siłowa Sp. z o. o. Sp. k. ul. 1 Maja 40A 87-840 Lubień Kujawski NIP 888-313-84-50
telefon 542844000
email administratora danych osobowych : [email protected]